Poproudová ochrana ryb

Ochrana ryb proti poranění nebo usmrcení při poproudové migraci v technologických systémech vodních elektráren (turbínami) není v našich podmínkách standardně řešena. V současnosti jsou pro zábranu vniknutí ryb do prostoru MVE využívány u nás různé konstrukce a zařízení přejímána převážně ze zahraničí. Významným předpokladem pro vysokou účinnost rybích zábran je rychlost proudu vody v přívodním náhonu či kanálu v profilu, kde jsou zábrany instalovány. 

Základní typy opatření pro ochranu a navigaci ryb při jejich poproudové migraci:

 • mechanické zábrany,
  • jemné česle,
  • dnový práh s obtokem,
 • behaviorální zábrany (odpuzovače),
  • elektronické zábrany a plašiče,
  • světelné odpuzovače,
  • zvukové odpuzovače,
  • bublinkové odpuzovače,
 • rybám šetrné turbíny, tzv. fish-friendly technologie.

Jemné česle instalované před vtokem do strojovny MVE (fotoarchiv AOPK ČR)
Jemné česle instalované před vtokem do strojovny MVE (fotoarchiv AOPK ČR)


Elektronické odpuzovače ryb; typ ELZA 2 (Petr Hartvich)
Elektronické odpuzovače ryb; typ ELZA 2 (Petr Hartvich)


Rybám šetrná turbína typu Archimédův šroub (fotoarchiv AOPK ČR)
Rybám šetrná turbína typu Archimédův šroub (fotoarchiv AOPK ČR)