Malé vodní elektrárny

Malé vodní elektrárny (MVE) představují významný zásah do hydrologického režimu každého toku a v naprosté většině případů představují silný negativní vliv na rybí osídlení v části toku. Právě odběr vody do MVE je spojen s vybudováním stupně, který je nežádoucí migrační bariérou a výrazně mění i charakter toku nad překážkou (jezové vzdutí, přehradní jezero). Komplex MVE je tvořen vlastním objektem se strojním zařízením k výrobě elektrické energie (s využitím turbín různého druhu).

Z hlediska umístění MVE ve vztahu ke stupni, který zajišťuje odběr vody a vzdutí, rozlišujeme dva typy:

  • MVE příjezová  – obvykle umístěna ve břehu na úrovni vzdouvacího stupně,
  • MVE derivační -  je spojena s různě dlouhým tzv. derivačním náhonem či kanálem.

MVE vystrojená vysokofrekvenční turbínou představuje rizikový prvek pro migrující ryby. Pokud nejsou součástí MVE žádná ochranná či navigační opatření, která by migrující jedince nasměrovala mimo strojovnu MVE, zpravidla dojde k jejich poškození, případně úmrtí způsobené lopatkami turbíny.

Příjezová MVE (fotoarchiv AOPK ČR)
Příjezová MVE (fotoarchiv AOPK ČR)


Derivační MVE (fotoarchiv AOPK ČR)
Derivační MVE (fotoarchiv AOPK ČR)