Aktualizace 2022

V roce 2021-2022 proběhla aktualizace textové části webových stránek Databáze migračních bariér a byla doplněna o nové fotografie. Autorem textu je Mgr. Radka Jakoubková. Autoři fotografií jsou uvedeny pod jednotlivými fotografiemi.