Kontakty a odkazy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov

Odbor péče o přírodu a krajinu
Oddělení vodních ekosystémů

Ing. Pavel Marek
Tel.: 724 771 145
Email: pavel.marek@nature.cz

Mgr. Zdeněk Vogl
Tel.: 739 603 699
Email: zdenek.vogl@nature.cz

Mgr. Nikola Kofentová
Tel.: 601 384 893
Email: nikola.kofentova@nature.cz

 

Kontakty na partnery projektu

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6

Ing. Jiří Musil, Ph.D.
Tel.: 702 202 962
Email: jiri.musil@vuv.cz

Beleco, z. s.
Slezská 482/125
130 00 Praha 3

Mgr. Jan Dušek
Tel.: 774 541 484
Email: jan.dusek@beleco.cz

NINA- Norwegian Institute for Nature Research
Fakkelgården
NO-2624 Lillehammer
Norway

Jon Musseth
Tel.: +47 431 13 496
Email: jon.musseth@nina.no

 

Odkazy