Rybí přechody a jiné migračně propustné objekty

Rybí přechody představují zařízení umožňující rybám bezpečně překonat migrační bariéru a proplout z části toku pod migrační bariérou (dolní vody) směrem proti proudu do části toku nad migrační bariéru (horní vody), v případě poproudové migrace opačně. Migrační průchodnost je limitována řadou činitelů, kterých je třeba se vyhnout před vyhotovením projektu a stavby objektu.

Rybí přechody zahrnují různé typy rozdělené z hlediska lokalizace, konstrukčního, stavebního i hydrodynamiky.

Typy rybích přechodů*:

 • bazénové rybí přechody,
  • přírodní obtokové koryto (bypass),
  • štěrbinový rybí přechod,
 • dnové peřeje a rampy,
 • kartáčový rybí přechod,
 • objekty ke zlepšení migrační prostupnosti,
  • balvanitý skluz,
  • propusti (vodácké, vorové apod.),
 • zdrsnění dna.

* Uvedeny jsou pouze ověřené a nejčastěji používané typy rybích přechodů.

Rybí přechod typu balvanitá rampa (fotoarchiv AOPK ČR)
Rybí přechod typu balvanitá rampa (fotoarchiv AOPK ČR)


Obtokové koryto neboli bypass (fotoarchiv AOPK ČR)
Obtokové koryto neboli bypass (fotoarchiv AOPK ČR)

Technický štěrbinový rybí přechod (fotoarchiv AOPK ČR)
Technický štěrbinový rybí přechod (fotoarchiv AOPK ČR)